Menu Zamknij

Wraz z dobrą pogodą nasilają się poszukiwania mieszkań, ale decyzja o zakupie rozkłada się tak naprawdę na cały rok. Nadejście dobrej pogody ma wpływ na kupno i sprzedaż mieszkań. Chociaż a priori nie ma sezonowości, wydaje się, że słońce stymuluje poszukiwania, ale nie podpis. I tak, dane zbierane przez notariuszy w zakresie transakcji kupna-sprzedaży potwierdzają, że sierpień jest miesiącem, w którym nastąpił największy spadek liczby podpisywanych umów sprzedaży. Agencje nieruchomości zdają sobie sprawę, że niektóre miesiące nie są lepsze od innych. Inaczej jest na przykład w przypadku zakupu pojazdów, który wzrasta między grudniem a styczniem.

Wzrost sprzedaży wiosną i jesienią

Jeśli spojrzymy na krzywą ewolucji sprzedaży i kupna, możemy zobaczyć, jak stopniowo wzrasta od początku roku, aż do spadku w sierpniu. Po okresie świątecznym, aktywność wzrasta ponownie w ostatnim kwartale roku. Kupno i sprzedaż jest skoncentrowana na wiosnę i jesień.

Ostatni kwartał roku jest okresem, w którym ma miejsce największa sprzedaż mieszkań, podczas gdy pierwszy kwartał ma tendencję do bycia najsłabszym, według danych zmiany legislacyjne zazwyczaj powodują, że klienci podejmują decyzję zakupowe nieruchomości częściej w pewnych okresach. Jednocześnie akcje promocyjne mające na celu sprzedaż koncentrują się w miesiącach marzec, lipiec, październik i grudzień, choć nie jest to powszechna praktyka wśród agentów nieruchomości.

Wpływ czynników gospodarczych i politycznych

Popyt na mieszkania był silnie uwarunkowany czynnikami politycznymi i ekonomicznymi. W rzeczywistości mieszkania są bezpieczną przystanią, gdy giełda i stopy procentowe produktów finansowych nie oferują wystarczającej rentowności, zwłaszcza dla małych inwestorów. W tej chwili jednym z najbardziej wpływowych czynników zwiększających sprzedaż jest spadek stóp procentowych, co oznacza również, że stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie. Obecnie trwa popyt na nie ruchomości nie tylko z powodu niższych kredytów hipotecznych, ale również faktu, że mieszkania stały się bardziej atrakcyjnym produktem dla inwestorów, w przeciwieństwie do niskich stóp zwrotu z produktów bankowych takich jak lokaty.

Poszukiwania obejmują przede wszystkim wakacje

Są pewne okresy w roku, kiedy większość aktywności jest skoncentrowana na poszukiwanie nowej nieruchomości. Przed świętami i pod koniec roku to tygodnie, w których tradycyjnie nasila się „polowanie na nieruchomości”. Miesiące październik i listopad zawsze były najbardziej pracowitymi miesiącami, jeśli chodzi o zakup, chociaż jest wiele osób, które korzystają także z okresów wakacyjnych z racji wykorzystywanych urlopów.

Powodem, dla którego sezon wakacyjny rejestruje większą aktywność w poszukiwaniu nieruchomości jest to, że „jest więcej czasu, aby odwiedzić agencje, portale z nieruchomościami i zobaczyć, jakiego rodzaju produkty są na sprzedaż w obszarach. Okres wakacyjny jednak nie jest to moment, w którym podejmuje się decyzję o zakupie. Zakup zostaje zrealizowany kilka miesięcy później.

Podobne wpisy