Menu Zamknij

Jesteś Właścicielem domu ?

Od początku wakacji masz nowy obowiązek. W poniższym artykule znajdziesz informacje gdzie i jak złożyć obowiązkową deklarację.

1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację możesz złożyć również we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Odpowiedzi na pytania dotyczącego tego obowiązku znajdziecie tutaj -> https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Zgłoszenia można dokonać tutaj -> http://www.zone.gunb.gov.pl

Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Podobne wpisy