Menu Zamknij

Czy wiesz, kiedy musisz oddać dwa raz więcej pieniędzy ?

Przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, strony często podpisują umowę przedwstępną, która ma znaczenie dla dalszego przebiegu transakcji. Zawiera się ją, gdy zakup jest kredytowany. Zapisy, które zostaną umieszczone w umowie przedwstępnej, będą istotne w przypadku dochodzenia roszczeń, jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z postanowień umowy.

Zaliczka 💰

Zaliczka to kwota, którą kupujący wpłaca na poczet przyszłych należności wynikających z umowy. Zwrot zaliczki odbywa się na zasadach ogólnych, jeśli więc nie dojdzie do zawarcia umowy głównej, sprzedający ma obowiązek zwrócić zaliczkę kupującemu. Przy tym powód niezawarcia tej umowy nie ma znaczenia.

Zadatek 💰

To kwota, którą kupujący przekazuje sprzedającemu w celu zabezpieczenia transakcji. Gdy umowa nie zostanie wykonana przez jedną ze stron, druga strona (która zadatek otrzymała) może odstąpić od umowy i zachować zadatek. Jeśli natomiast umowa nie zostanie wykonana z winy sprzedającego, kupujący może żądać od niego wypłacenia sumy stanowiącej dwukrotność zapłaconego zadatku. Zadatek pełni więc funkcję zabezpieczającą, lecz także odszkodowawczą, gdy do wykonania umowy nie dojdzie z winy jednej ze stron.

Chcesz wiedzieć więcej o zabezpieczeniu transakcji, którą planujesz?

Zadzwoń do mnie.
☎️ 697 251 271

Podobne wpisy