Menu Zamknij
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Beata Modlińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Beata Modlińska”, 40-142 Katowice ul. Modelarska 18/103, NIP 6342282507, REGON 387631054; adres poczty elektronicznej: kontakt@beatamodlinska.pl; numer telefonu kontaktowego: +48 697 251 271.

 

Dane osobowe będą przetwarzane na Państwa żądanie w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (pisemnej lub ustnej) oraz do jej wykonania (Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Dane osobowe w zakresie przekazanym w wiadomości e-mail będą przetwarzane w celu prowadzenia zainicjowanej przez nadawcę komunikacji (Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane te zostaną usunięte po ustaniu ich przydatności.

 

Po wystawieniu dokumentu księgowego (Faktury VAT) Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko / nazwa firmy, adres, numer NIP zostaną udostępnione do biura rachunkowego w celu realizacji ustawowego obowiązku Administratora w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej firmy (Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki i oferowanych usług oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres pełnych pięciu lat po zakończeniu roku obrachunkowego. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

 

Ponieważ współpracujemy z dostawcami usług specjalistycznych, jak np. usługi księgowe, usługa hostingu poczty, udostępniamy Państwa dane osobowe naszym partnerom. Jednak dane te, nie są wykorzystywane przez partnerów do innych celów niż realizacja zleconej usługi.

 

Jeśli zauważą Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z uchybieniem prawa, prosimy, by zwrócić nam na to uwagę, podejmiemy działania, aby to poprawić. Jeżeli jednak uznają Państwo, że nasze działania wymagają poinformowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przysługuje Państwu takie prawo.

 

W celu podjęcia działań, prowadzących do zawarcia umowy, Administrator musi mieć możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie, lecz bez ich podania nie będzie możliwości utrzymania kontaktu ani przygotowania się Administratora do realizacji Państwa zlecenia.

 

Data publikacji 05.11.2021

Aktualizacja 04.02.2022